Allbet开户(www.aLLbet8.vip):Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn

tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app):tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu kiếm tiền(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Bài giảng của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến là chuyên đề: “Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay và nhiệm vụ thời gian tới”. Tham dự lớp học có 91 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan TP đã được phê duyệt quy hoạch nguồn BCH Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn BCH Đảng bộ TP Hà Nội.

Bài giảng được kết cấu gồm 4 phần: Phần thứ nhất, giới thiệu khái quát về Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ Hà Nội. Phần thứ 2, các văn bản trọng tâm của T.Ư Đảng và Thành uỷ Hà Nội khoá XVII đã ban hành về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Phần thứ 3, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ TP Hà Nội từ Đại hội XVII đến nay; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và một số kinh nghiệm. Phần thứ 4, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII, từ 1/8/2008, Hà Nội được mở rộng có một quy mô và tầm vóc lớn. Hiện nay, Hà Nội có 50 đảng bộ trực thuộc; 2.310 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 17.341 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và gần 47 vạn đảng viên (chiếm gần 9% đảng viên của cả nước).

Trong thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, dẫn đầu các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Nổi bật, TP đã tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến 15/9/2022, toàn TP đã tiêm trên 21,2 triệu mũi vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định. Tổng thu NSNN trên địa TP ước thực hiện đạt hơn 508 nghìn tỷ đồng (năm 2021 đạt 264 nghìn tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện đạt hơn 243 nghìn tỷ đồng).

Các học viên tham dự lớp học.

Chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả. Đến nay, TP có 13/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM, 382/382 (100%) xã đạt chuẩn NTM, trong đó 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo các di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp với dự kiến đầu tư 49.203 tỷ đồng với 1.470 dự án. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây; 175 phường trên địa bàn TP kể từ ngày 1/7/2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại 16 địa điểm thi đấu (18 môn) được chỉ đạo khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

,

Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app):Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 249 lượt nhân sự; xây dựng và thực hiện Đề án kiện toàn bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành, 1 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công Thành ủy viên sau Đại hội XVII Đảng bộ TP đối với 109 đồng chí; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đối với 60 đơn vị.

Năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, toàn TP đã kết nạp 17.089 đảng viên mới. Tổ chức thành công 3 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 cho 706 đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 5 Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 579 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của TP đã đưa 39 TCCSĐ vào danh sách cần củng cố. Đến nay, đã củng cố được 13/39 TCCSĐ…

Tập trung phân tích về định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ rõ, TP Hà Nội sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố và giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lớp học.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường sự phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp…

Dưới sự gợi mở của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các học viên đã trao đổi, thảo luận sôi với về chuyên đề, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, làm rõ những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy địa phương, TP phát triển mọi mặt trong giai đoạn tới.

,

Allbet开户www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

  • 评论列表:
  •  薅羊毛电报群(www.tel8.vip)
     发布于 2022-12-13 00:08:16  回复
  • 债券名称中建三局集团有限公司2022年第一期超短期融资券,主承销商、簿记管理人及存续期管理机构广发银行股份有限公司。发行日2022年1月20日,起息日2022年1月21日,上市流通日2022年1月24日。(????)??嗨,有打招呼的吗
  •  lôđề
     发布于 2023-03-01 00:05:14  回复
  • 弄个交流群

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。